NYHET

Förbättrad arbetsmiljö inom omsorgen

god omsorg

Bort med delade turer och schema varannan helg. Vi vill ha mer personal på golvet och rimliga villkor.

Vi socialdemokrater i Kinda arbetar för en förbättrad arbetssituation för vår omsorgspersonal. Bra arbetsmiljö och vettiga villkor ger friskare personal, minskat behov av vikarier och äldre som i tid får den omsorg de behöver. Vi måste därför ta krafttag för att öka bemanningen på golvet inom både äldre- och barnomsorgen.

Vi vill arbeta för att ta bort delade turer och arbete varannan helg.