Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden

I vårt Kinda ska vi behålla den demokratiska kontrollen över välfärden och framförallt ska vi prioritera och satsa på den.

Det är viktigt för oss att det finns trygghet och tillit mellan vår personal och våra brukare. Vi vill göra det till en prioriterad fråga att våra brukare träffar samma personal i så stor utsträckning som möjligt, framförallt inom särskilt boende och hemtjänst.

Vi vill att vår personal ska känna sig trygg och säker när de jobbar. Både i anställningsform och fysisk arbetsmiljö. All personal ska ha möjlighet att arbeta heltid om de vill. Så många som möjligt, inom framförallt vård och omsorg, ska ha en trygg anställningsform. Fler medarbetare leder till förbättrade villkor och bättre scheman.

Vi vill utöka vårt åtagande gällande I Väntan På Ambulans larm. Vi vill att alla ska känna sig trygga i kommunen oavsett avstånd till närmsta sjukhus.

Vi vill jobba med både förebyggande insatser för att våld i nära relation aldrig ska ske, samtidigt som vi ska säkerställa trygghet för de som blir utsatt för våld i nära relation. Detta gäller oavsett om det är vuxna eller barn som drabbas eller utövar våld.

Mindre barngrupper är en självklarhet, det är en del i det förebyggande arbetet. Trygga vuxna som har tillräcklig tid att ge alla barn den uppmärksamhet de behöver är en förutsättning för trygga barn och ungdomar som växer upp till trygga vuxna.