Susanne Carlsson

Susanne är ekonomiadministratör och bosatt i Kisa.

Jag vill kandidera till fullmäktige för att få möjlighet att påverka kommunens utveckling.

För mig är miljön en viktig fråga och som ett led i detta bör vi sträva efter att installera flera laddstolpar och solpaneler i Kinda kommun.

Bild på Susanne Carlsson