Kristina Salomonson

Kristina är kommunvägledare och bosatt i Kisa.

Socialdemokrat - så klart!

"Trygghet i vardagens alla delar är det jag vill arbeta för. Gammal eller ung spelar ingen roll, kärnverksamhet som fungerar med god kvalitet och ett tryggt samhälle för alla oavsett var i livet man befinner sig."

Bild på Kristina Salomonson