Vår politik

Under mandatperioden 2022-2026 kommer vi driva politik som gör vårt Kinda bättre för alla. Våra prioriteringar utgår från samma prioriteringar som drivs nationellt. Som vanligt utgår all vår socialdemokratiska politik ifrån frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt Kinda kan bättre. 

Vi ska bryta segregationen och stoppa gängen

Vi vill bland annat satsa på förebyggande arbete och lära för livet.

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden

Bort med delade turer och arbete varannan helg i vård och omsorg...

Vi ska leda klimatomställningen och skapa framtidens jobb

Vi vill se en hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi och kommer arbeta för att införa det i våra kommunala verksamheter. Vi vill bland annat införa en fritidsbank...

Vi ska ge alla möjlighet till en aktiv fritid

Vi vill satsa på folkhälsan och ge alla möjlighet till en aktiv fritid. Vi vill införa fritidskort till ungdomar för att möjliggöra för fritidsaktiviteter utanför hemorten...

Vi ska ge hela Kinda möjlighet att utvecklas

Hela Kinda ska utvecklas, inte bara delar av kommunen.