Karin Almlöf

Karin är konstnär och bosatt i Rimforsa.

Jag vill bland annat att musik-, dans-, teater- och konstundervisning ska inkluderas i Kinda kommuns skolor från unga år. Och att lära sig spela ett instrument ska naturligtvis vara gratis för alla barn och ungdomar.

Jag önskar också att äldreboendenas och hemtjänstens mat ska förbättras och bli mer lik den "hemlagade maten" i både smak och utseende.

Bild på Karin Almlöf