Våra fullmäktigekandidater

Här hittar du mer information om våra kandidater till fullmäktige i Kinda kommun mandatperioden 2022-2026.

Publicerad