Vårt parti

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. Ju fler som engagerar sig och bidrar med sin energi och sina perspektiv och erfarenheter, ju bättre blir vår förmåga att bygga ett starkare och tryggare samhälle. Som medlem utgör du grunden för vårt parti.

Politisk representation

När du engagerar dig i Socialdemokraterna i Kinda och blir vald att sitta i nämnd eller annat forum så representerar du våra medlemmar. Vår politik grundar sig i våra medlemsmöten där alla medlemmar har möjlighet att komma till tals och föra fram sina åsikter. Det är den politiken och de beslut som tas på medlemsmöten som sedan förs fram i nämnder och fullmäktige.

Medlemsmöten

På våra medlemsmöten diskuterar vi frågor av vikt från nämnderna och våra prioriteringar framåt. Du som medlem är varmt välkommen till våra möten som går av stapeln en gång i månaden. Inbjudan kommer via e-post när du har blivit medlem.

Här kan du bli medlem! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.