NYHET

S bildar majoritetsstyre i Kinda

I samarbete med M och KD bildar S i Kinda majoritet

Christer, Lena och Conny

På bilden: Christer Segerstéen (M, Lena Käcker (KD) samt Conny Forsberg (S)

S i Kinda bildar majoritet med Kindamoderater och Kristdemokrater i Kinda för att gemensamt ta ansvar för Kinda kommuns politiska framtid de kommande fyra åren. Diskussioner har förts mellan många olika partier och olika konstellationer och till slut landade medlemmarna i S i beslutet att styra tillsammans med M och KD.
I överenskommelsen har det viktigaste för oss varit att få igenom sakpolitik som vi gick till val på. Flera av våra vallöften kommer att genomföras under mandatperioden, bland annat fritidskort i kollektivtrafiken för högstadie- och gymnasieelever, redan till sommaren 2023.
Vi ser fram emot fyra år i politisk ledning där vi tilsammans med våra politiska samarbetspartners får möjlighet att driva våra frågor.
Tillsammans utvecklar vi Sjöriket Kinda!